Θεός Ύλη Χώρος Χρόνος

Creator.jpg

1 Η Φυσιολογική σειρά εμφάνισης της-Ύλης- Χώρου- Χρόνου- προβάλλει Θεό Δημιουργό
2 Το big bang αποδεικνύει παρουσία Θεού
3 Η φιλοσοφία του big bang διεστραυλωνει την απλή λογική και γεννά την αθεΐα.
4 Η Ύλη ο Χώρος και ο Χρόνος είναι δωρεά από Τον Θεό δοκιμασίας.
5 Ο Χρόνος είναι ενσωματωμένος μέσα στην μετά της πτώσεως Δημιουργία
6 Το τέλος του κόσμου είναι 7500 από Αδάμ
7 Η Κριση (ανταποδωση) κατά την Δευτέρα Παρουσία

 1 Η Φυσιολογική σειρά εμφάνισης της-Ύλης- Χώρου- Χρόνου-

Ο τρόπος δια του οποίου ήρθε εις ύπαρξη το υλικό μας σύμπαν, (ως φυσιολογικο συνεπακολουθο συμπαντικων γεγονονων που ακολουθησαν της ανυπακοης των πρωτοπλαστων) υποδεικνύει πέραν αμφιβολίας για κάθε λογικό άνθρωπο παρουσία, Θεού και Δημιουργού. Αυτό θα μας το διδάξει η φυσιολογική σειρά δια της οποίας αποδεικνύεται (δια της λογικής) ότι εμφανίστηκαν η Ύλη ο Χώρος και ο Χρόνος.

Η υπόσταση του Χώρου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην απουσία της Ύλης η όποια και τον γεννά. Πρώτη δηλαδή εμφανίζετε η Ύλη ώστε να πάρει υπόσταση ο Χωρος ο οποιος ερχεται  Δεύτερος στην σειρά. Η εμφάνιση της Ύλης (από το αχανές κενό) είναι το ενα γεγονός το οποίο πρέπει να υποδεικνύει Δημιουργό/Δημιουργια για τον οποιονδήποτε απλα σκεφτομενο ανθρωπο. Η παρουσία του Χρόνου ( η δυνατότητα μέτρησης του) γίνετε εφικτή ΜΟΝΟ μετά την παρουσία της Ύλης μέσα στον Χώρο. Με αυτόν τον τρόπο ο Χρόνος εμφανίζεται Τρίτος στην σειρά. Στην απουσία της Ύλης και του Χώρου (η προ της δημιουργίας του Υλικού κόσμου), δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο Χρόνος.

 2 Το λεγόμενο “big bang”

Το λεγόμενο “big bang” δεν αποδεικνύει απουσία Θεού απεναντίας αποδεικνύει Παρουσία. Αυτό που προπορεύεται και έχει σημασία δεν είναι το γεγονός της “έκρηξης” αλλά η παρουσία της Ύλης δια της οποίας κατέστη δυνατή η “έκρηξη” γεγονός το οποίο υποδεικνύει Δημιουργία/Δημιουργό.

3 Η φιλοσοφία του big bang διεστραυλωνει την απλή λογική και γεννά την αθεΐα.

Το “big bang” το οποίο γεννά τον σκοταδισμό του νου δια του οποίου απουσιάζει μεσα σττην Δημιουρφια του συμπαντος κοσμου ο προσωπικός Θεός (αθεΐα), είναι και το καταλληλότερο υπόβαθρο μέσα στο οποίο θα καλλιεργηθεί δια της φαντασίας και το “φρούτο” της “εξέλιξης” δια του οποίου ο ~δυνάμει θεάνθρωπος κατά Χάρη~ επιστήμονας, διαλαλεί και διδάσκει ότι είναι απόγονος πιθήκου!

4 Η Ύλη ο Χώρος και ο Χρόνος είναι δωρεά από Τον Θεό δοκιμασίας.

Η Ύλη μέσα στον Χώρο η οποία εμφανίζετε μετά την εξορία από τον Παράδεισο (το Υλικό μας σύμπαν), είναι ο δημιουργηθείς υλίκος χωρος μακρια αποΤον Θεό όπου άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει θεάρεστα ώστε να μπορέσει να επιστρέψει δια της δικής του ελεύθερης βουλής στην Παρουσία του Θεού και Δημιουργού.

Αύτη όμως η ευκαιρία της δοκιμασίας δεν θα μπορούσε να γίνει δυνατή στην απουσία της δωρεάς του Χρόνου μέσα από τον οποίο η δοκιμασια τελειωνει. Μέσα από τη δωρεά του Χρόνου συμπεριλήφθη και η πρόνοια (εγγύηση) από Τον Θεό ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να ξανά επιστρέψει στον ουρανό. Αυτή η εγγύηση θα εκπληρωθεί για τον καθένα… δια του σωματικού θανάτου.

5 Ο Χρόνος και είναι ενσωματωμένος μέσα στην μετά της πτώσεως Δημιουργία

Είναι λογικό η επιστήμη να καταπιάνεται με τα “εκατομύρια” χρόνια δια των οποίων υπολογίζει να είναι η ηλικία του σύμπαντος κόσμου αδιαφορώντας ότι ο Χρόνος είναι Δημιούργημα Του Θεού ο οποίος και τον εξουσιάζει. Ας επισκεφθούμε τον Αδάμ την πρώτη ημέρα της εξορίας εδώ στην γη την στιγμή που κόβει ένα κορμό δένδρου για να κτίση το καλυφάκι του. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο, ας υποθέσουμε ότι το κόψιμο στον κορμό είναι ένα καθαρό κόψιμο όπως αυτό που γίνετε με το σβανά. Αυτό για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε ότι μέσα από τον κομμένο κορμό του δένδρου του υλικού κόσμου ο οποίος μόλις έχει εμφανισθεί παρατηρούνταν δακτυλιδιοι οι οποίοι και καταμαρτυρούν τα χρόνια της ηλικίας του δένδρου που μόλις έκοψε! Δεν θα μπορούσε το δέντρο εκείνο να μην είχε δακτυλίδια χρόνου για τον απλούστατο λόγο ότι το δένδρο το οποίο θα φύτρωνε από τον σπόρο του ούτε και αυτό θα είχε την δυνατότητα να έχει! Την ίδια νύκτα τα αστέρια στον απέραντο ουρανό σχηματίζουν μακρινούς γαλαξίες και ένας κομήτης ο οποίος είχε ταξιδεύσει για χιλιάδες ίσως εκατομμύρια χιλιομετρα διασχίζει από μακριά τον ολόφωτο νυκτερινό ουρανό! Ο Αδάμ διερωτάται από πόσο μακριά τάχα θα έρχεται και πόσα καιρό (χρόνια) ταξιδεύει.
Με αυτό τον τρόπο βλέπουμε πως ο Θεός κτίζει τον Χρόνο μέσα στο ορατό σύμπαν (το καινούργιο σπίτι του Αδάμ) την στιγμή της πτώσεως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ζήσει -με την λογική του μόνον- απερίσπαστος από την Παρουσία Του Θεού όπως αυτός ήθελε. Σεβόμενος την απόφαση των πρωτόπλαστων ο φιλάνθρωπος Θεός δεν τους στερεί το δικαίωμα να είναι βασιλείς της κτίσεως όπως Αυτός τους έπλασε να είναι, τους ξαναπαραχωρεί τον τίτλο σε ένα άλλο κόσμο, στην δική του όμως ορατή απουσία. Στην μετά την Δευτέρα Παρουσία Ζωή, η εμπειρία στην γη, θα αποτελεί για το κάθε κτίσμα -το άλας της ζωής- (της αιώνιας τους ζωής ) δια του οποίου θα υπενθυμουνται το τίμημα της παρακοής και της αχαριστίας.

6 Το τέλος του κόσμου είναι 7500 από Αδάμ
Ο Θεός όμως ως ελεήμονας Θεός και Πατέρας θα επιτρέψει την σκληρή αυτή δοκιμασία του Αδάμ και των απογόνων του να διαιωνίζετε για ένα χρονικό διάστημα μόνον. Η χρονολογία -από κτίσεως κόσμου- μέσα από την η οποία θα έρθει το τέλος του είναι 7500 από Αδάμ και μας το Αποκαλύπτει ο Θεόπτης Αγιότατος ηγούμενος Καλλίνικος ο οποίος την είδε σαν χρυσή επιγραφή όταν του Αποκαλύφθηκε ο Τριαδικός Θεός όπως Αυτός είναι ζωγραφισμένος στις εικόνες της Εκκλησίας.

[http://www.kivotoshelp.gr/Pages/Telos.htm#Adam]
Η -αρχή του τέλους- άρχισε να τροχοδρομείται το 1992!

 7 Η Δευτέρα Παρουσία

Όταν ο άνθρωπος θα έχει πλέον αναστηθεί, ο Τριαδικός Θεός της Ορθοδοξίας θα ανταποδώσει εις αυτόν κατά την αναλογία της προαιρέσεως που υπέδειξε κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής του εν σχέση -ως προς Τον Θεό- και -ως προς τον συνάνθρωπο-.  Τα εργα που θα εξετασθουν ~ως προς Τον Θεό~ θα ειναι η ειλικρινής συμμετοχή στην θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας και ~ως προς τον πλησιον~ θα ειναι κατά ποσο η αγαπη μας γι’ αυτον ηταν ~ως ευατο~ ! [Μάρκο 12:33] “και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδίας και εξ ολης της συνέσεως και εξ ολης της ισχύος και το αγαπαν τον πλησίον ως εαυτον περισσότερόν εστιν πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιων”.

Κατά την Δευτέρα Του Κυρίου Παρουσία,
ο καθένας θα θερίσει… ότι ακριβώς έσπειρε!

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Κωνσταντίνος James Wiliams

 

 

Advertisements

Που Βρίσκεται Η Ψυχή Μέχρι Την Δευτέρα Παρουσία Και Την Ανάσταση Των Νεκρών;

Απο την μια γνωριζουμε για τον “βρομερο” Αδη  απο την μαρτυρια του φιλου Του Χριστου Λαζαρου ο οποιος ηταν Επισκοπος εδω στην Κυπρο για 30 χρονια και απο την άλλη γνωριζουμε για τον Παραδεισο οπου και πηγε ο Χριστός μαζι με τον ληστη οπως υποσχεθηκε θα τον παρει μετά απο την Ανασταση. Η Βασιλεια των Ουρανων οσο και η κολαση θα ερθουν εις γνωση ολων των ανθρωπων κατα τη Δευτερα Παρουσια οταν ολες οι ψυχές θα ξαναποκτησουν τα σωματα τους και κατά την προαιρεση του καθ’ενος. [Γαλατας 6:7-8]  7 Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· 8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον.Στον στιχο 8 βλεπουμε την διαφορά των αβαπτιστων και αιετικων (ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν) με τους Αγιους ( ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον) !

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (εκεινων δηλαδη οι οποιοι θεραπευτηκαν απο τα παθοι θα ειναι κατα  Αγ. Νικόλαο τον Αγιορείτη,  θα είναι όπως εκείνο Του αναστημένου Χριστού και θα είναι: Μαλακά, Ελαφριά, Όμορφα, Ένδοξα, Διαφανή, Φωτεινά, Ζεστά, και Πνευματικά. «Φως και φώτα» κατά τον απόστολο Παύλο κατά την αναλογία της προαιρέσεως του καθενός. Τα σώματα των αγίων θα διαφέρουν από δόξα σε δόξα όπως διαφέρει το φως της σελήνης με εκείνο του ηλίου! (Σημ. Δεν θα διαφερουν ομως σε τιποτε εις την Παρουσια Του Κυρίου)

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΕ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΑΜΑΡΤΙΕΣ  θα έχουν μεγάλη και ασύγκριτο διαφορά από των ενάρετων και θα είναι:  σκληρά, βαρέα, άσχημα, άτιμα μαύρα, σκοτεινά, ψυχρά και χονδρά οπως ακριβώς εκεινου του διαβολου και των δαιμονων του. Η δικαιωσυνη Του Χριστου οχο μονο γνωστη θα ειναι σε ολα τά κτισματα του θα ειναι και ορατη!

Μεχρι ομως την Δευτερα Παρουσια ο Κυριος Ιησους Χριστός βρισκεται στην Παραδεισο και ο τελωνισμος των ψυχών ο οποιος μπορει να θεωρηθεί ως ~ κριση πριν την Κριση~  η οποια συμπεριλαμβανει για λογους δικαιοσυνης και δαιμοπνες η οποια θα εξασφαλισει για τον Αγιο την παρουσια του εις τον θρονο του Θεου μεχρι την Δευτερα Παρουσια!  Οσο για τους αβαπτιστους, ο Τελωνισμος δεν ειναι προσιτος λογω της κυριαρχιας πανω σε αυτους του πνευματικου θανατου ο οποιος κληρονομειται απο τον Αδαμ και την Ευα εις ολους ανεξαιρετως τους απογονους τους ο οποιος περιγραφει “τον αωνιο αποχωρισμο του ανθρωπου απο Τον Θεό” ! Εις το κεφαλαιο 33 της Εξοδου και στον στιχο 20 μας γινετε περιγραφη για τους λογους γιατι!  “το της θεότητos πρόσωπον ουδείς ηδύνατο να δει και να ζήσει” Για την Σωτηρια τοτε των ανθρωπων, ανέλαβε το της ανθρωπότητας πρόσωπον (έγινε κτίσμα) ίνα (δια του Βαπτισματος) τούτο ιδόντες ζησωμεν!

Για ολους τους υπολοιπους ανθρωπους (ψυχες) ο Αδης ηταν και ειναι το αιωνιο δεσμωτηριο των ψυχών μεχρι την Δευτερα Παρουσια, την Κριση και την Ανταποδωση!

What happens to the soul after death? (Toll Houses)

Η ΨΥΧΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

God Time Creation (How God created Time)

Allow me now please to attempt to show (with the aid of the Old Testament and help of one of Einstein’s theories) how the universe is a creation of God. I will also try to show how science gives evidence of the existence of a “place” that could be Paradise a place that existed in THE ABSENCE OF TIME! I will try (with the help of God always) to “construct” this picture, by first talking about “How God created time”. All this to try to convince science that man did not evolve… he did not descend from the monkey or the amoeba.
Time 2.jpg

How God created time
Stay with me please. Imagine your self laying in your bed “lights out”, holding a tennis ball on the side of the bed. The dark room resembles the void before creation, and the tennis ball a single molecule of matter. Raise the tennis ball (matter) in the air (void). You have just created space, the space that the tennis ball is in. By creating a single molecule of matter we can see how God simultaneously created space! Imagining now that we could be present (observers) in this first part of creation; (matter/space) we can immediately scientifically establish that the existence of TIME (the ability to measure time) is not possible under these conditions. The measuring of the time needed for our ball to revolve once around its axis is impossible to establish because of the lack of a reference point. At this particular phase of creation speed or movement is also none existent for they both also also impossible to measure. God creates Time the moment a second molecule of matter is introduced in the space created by the first molecule. The 2 molecules now have a “reference relationship” providing there is an orbital relationship between the two that allows the measurement not only of time but of speed.

We were able to “see”, how God created 1st Matter then Space and then Time, by creating 2 molecules of Matter. We have also seen why Time, cannot exist in the absence of 2 molecules or less of matter. This characterizes time as passive (submissive), something that comes into being in the presence of matter alone.

Time travel
I think we can all safely agree that time can not possible exist in the absence of matter. This existence dependency of time on matter can be resembled like a shadow on a wall of a man walking by that comes into being because the man who walked by and created it. No man no shadow, no matter no time! Even if one theoretically managed to turn all the planetary systems running backwards (in order to make the shadow on the wall walk backwards) (time travel), TIME would record that event forward because of the way time comes to existence by the movement of matter regardless of direction.

The ability of measuring time through observing the universe was given to man alone in order to establish the perfection of movement (Creation) with which his Creator God created and is sustaining the universe. He gave this ability (logic) to man alone because he was created to be Gods image (Nous, Logos, and Pneuma). who was created as the King of nature.

Description of TIME

TIME was born 3rd in line along with the appearance of mater that created Space (big bang),
TIME accompanies all events while they are in progress (expansion of universe)
TIME will stop, when universal events stop to take place (Our Lords Second Coming)

TIME has a beginning, it began with the appearance of the material world as we know it today, TIME is now in progress accompanying MATTER through the harmoniums expansion of the universe as an “on-the-scene” eye witness of the ever perfect movement of the universe that allows life on earth as we know it today…till the end of TIME when the universe STOPS TO EXIST…when He (the Creator) ordains it so!
(Apocalypses 20:11) “Earth and Heaven fled from His presence and where seen no more”

“Back in the future” in the minds of man alone!

Let us now see if science helps theology to verify the writings in the scriptures! Let us see if Paradise can be seen through science
Question: Are there scientific discoveries leading to proof of the existence of Paradise?

Einstein’s formula says YES.
Human beings are creations…that descended from light!

In the book of Greek Orthodox Archimandrite Asterios Chatjinikolaou with the name “The beginning and the end of the world” there is description of a study that attempts to present a scientific theory of an existence of a blinding light the beginning… that proves that there was indeed a voice that was heard saying… LET THERE BE LIGHT!

A priest named Lemaitre who was a mathematician and a cosmologist, studied Einstein’s formulas in order to see “how would they exactly apply” in the beginning of the universe. In 1927 he formulated the concept of the primal atom. He thought of this by turning “evolution” backwards (using the formula) to a point in time all matter (galaxies) were concentrated into one sphere no larger than our sun!!! Allowing ourselves to be “at the spot” observes of this particular stage of this early cosmic event, we will be hand on witnesses of certain “un questionable events or realities” that may have an ever-changing impact of our belief of God, the Holy Bible, and Creation.

Remember the one tennis ball? The primal atom along with space came into being (coexist), in the absence of time!!! The absence of a second primal atom makes impossible the realization of time because of reasons of “lack of reference point” Adam and Eve were immortal indifferent to time anyway.

According to scientific research the primal atom described by Lemaitre was “a fiery sea of radiance”, the light from which it all begun. Genesis :(3) “Let there be light-and light appeared’ (4) “God was pleased with what he saw” This means that we as human beings are creations…that descended from light! We will further support this findings by seeing how science itself divides the history of the universe in Two Ages.

The Two Ages of the universe
We have seen the possibilities of an existence of a “planet of light” before the “big bang” and how it could “exist” in the absence of time (the one tennis ball)

We are also able to post to ourselves the following reasonable theological question. “If someone was to live on that “planet”…Adam and Eve… one sphere no larger than our sun… Could this be Adams and Eve’s Paradise as described in the scriptures?

1st age.
It is interesting to know that Science divides the history of the universe in 2 ages. They first speak of the age of the dominance of the radiance and afterwards they speak of the age of matter. During the first age that lasted 400.000 years the “representatives” of light the photons, and the “representatives” of matter the particles of the their nucleus, remained stable as far to their numbers.

2nd age
Science explains how matter can be created from light. “there was a time when temperatures were height enough that allowed collisions amongst photons to create particles of matter consisted from clean energy…2 quantum of radiance meaning 2 photons, can collide and disappear while all their energy and their boldness be disposed for the production of 2 or more particles of mater.
Because of the photons immense energy, their radiation contributes much more to their energy than their matter. For these reasons the scientists support the approach that during that 1st age of the universe, the first matter was light.

Maybe we can understand the tree of knowledge of good and evil a little better now by understanding why the fruit testing Adam’s and Eve’s love toward God was forbidden for with in a world of light (Paradise) it could have become the cause for the introduction of SPACE and TIME in their lives and the lives of their descendants. This was because It was a common (as we know it)… apple tree! In the web side you can see the historical place (maps) and time of Paradise and how Geology confirms Genesis! (in Greek) http://www.oodegr.com/oode/genesis/adam4.htm#5

The “big bang”
You can clearly see how the choice of scientist to use the words “big bang” that describe an uncontrolled explosion of unknown origins, excludes important scientific discoveries that are very essential to giving God “His appropriate place” in our lives AS GOD AND OUR CREATOR. When astronomer Barry Parker was talking of the first great explosion that gave birth to the universe he said: “You can think that this explosion (blinding light) took place in space that is infinite, however this is not the way things actually happened. The great explosion did not take place in space. It created space! Before the explosion neither matter, or space, or time existed.” God is the Creator; he created first matter… space… time!

I really do think that it can be described to be a blessing for fellow human beings to help us to see the moment just before creation… were some human minds see a terrible void a darkness a hopeless emptiness… while others who personally see and speak with HIM personally know of Him as Light, the Eternal Light the TRIAD humble God who is behind it all …

I will finish with a translation of a verse of Revelation 21:6 of the untouched Greek ancient script in the Holy Bible as given to humanity by the Christian Church’s 2nd Ecumenical Synod in Constantinople the year 381 A.D

Revelation 21:6 “Lord Jesus Christ is the ALPHA and the OMEGA, the CAUSE of the CREATIONAL BEGINNING, the CAUSATION OF CREATION, (who makes for this reason) the SUPREME and UPMOST PURPOSE (OF LIFE) FOR ALL CREATIONS (humans)”.

ASSISTANCE: From the book of Archimandrite A.S.Chajinikolou, “The beginning and the end of the world”, cosmology and the Holy Scriptures

Your friend and servant
Constantinos James Wiliams

Before the “big bang” and Science

The explanation of the word science in the English dictionary is very lucid.

1 Systematic knowledge of the physical or material world gained through observation and experimentation.                                                                                                                          before big bang.jpg                                                             2 Any of the branches of natural or physical science

Science today attributes ~the presence of man and the absence of God~ to a cosmic event that it claims was accidental that was given the name “big bang”. The way as to HOW matter appeared from nowhere (avoid) does not concern science. Explaining the way as to HOW matter started “on its own” to form planets and planetary systems that were to support intelligent life does not concern science neither.

The physical events that took place right after the “big bang” can come under the study of science because they are material events (physical phenomena) of a material world that can be studied through man’s reason and logic. However, the events that preceded the “big bang’ (creation before the exile of Adam and Eve) cannot be studied by the logic of man (science) because there is no physical or material evidence that can substantiate them. There for the events that preceded the “big bang” cannot possibly be examined by science. Science will tell you that it does not matter what showed up first the chicken or the egg. Theology, however, will tell you there is a creator God …and that it was the chicken!

Cosmic events to reason.

The Preplanning Mind                                                                                                                     Any matter that suddenly appears from nowhere (avoid) with a “build in plan” to form planets and planetary systems that will eventually sustain life cannot come into to being without “a Preplanning Mind” that ordained it so.This (the Preplanning Mind) is what everybody knows or describes as God.

The Creator God

There is no matter known to man (science) that can appear from nowhere (avoid) on its own and then start to form millions of planetary systems and galaxies that can sustain life unless it was Created to do just that. This is why God (the Preplanning Mind) is also called a Creator.

Scientists reject the idea of a God because they cannot comprehend (know Him) with their logic. They have been “trained” to understand that anything beyond their material way of understanding things (science) is incomprehensible and not accepted… therefore rejected!

However, there are those people in the world who know God personally (His Saints) who will tell you through their personal experiences that God is a PERSON because He is known to talk to people ~person to PERSON~ like He did when talking to Moses. There is a simple fact (rule) about God making His self-known to men and women that is ignored by science and generally the rest of the world today and this is the fact that God reveals His Self…ONLY TO THOSE WHO HE WANTS TO!

The coming of Lord Jesus and the creation of the Church was to “set up” the right circumstances for a man to be able to know God personally. The words in [John 17:3] “they might know thee the only true God” mean they might know thee the only True God PERSONALLY! [John 17:3] “And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent”

After Pentecost and the descending of the Holy Spirit, the Apostles created Churches around the world using specific rules (given from above) that are known as the 85 Holy Apostolic Cannons. The Church was created as a therapeutic institution in order for God to be able to reveal His self not in the mind of man (logic) but in the soul (heart). The heart is the place inside where God testifies to His Self, it the faculty of intuiting that gives man the axioms upon which to reason.

[2 Corinthians: 4:6]. “God makes His Light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God’s glory shining in the face of Christ.

There for the time ~before the big bang~ rightfully belongs to those who got to know Him personally to Theology. Science does not have the “knowledge or the tools, the eyes of the heart” by which to see and know Creator God Personally who reveals to those becoming worthy all knowledge including knowledge of creation, so they are “condemned” to the type speculation that is born from fantasy which becomes their accepted “illogical logic” that will disallow their minds/hearts while alive to seek or/and know God personally!

The revelation that the all mighty Word of the Legislature God and His creational Commandments were set forth ONE TIME for ALLTIMES from the beginning of Creation till the doom of this world is a statement of His Saints whose experience during conduct with Divine Light (God) is the very foundation of Orthodox theology.

The exile from Paradise started a new way of being for the protoplasts hidden within creation in the case of sin (the Tree of Knowledge of Good and Evil) that was to appear in case of disobedience. This was going to be a new arrangement of life in the absence of God that was set forth by Adam and Eve through on their own free choice through their act of disobedience. They decided to eat the apple because they wanted to become just like God told them the devil Their disobedience did not only bring on a transformation of their personal way of being but on Creation on a whole! They had fallen in the very same passion of Power and Expansionism that was born in the heart of his first archangel Lucifer/Snake (before they were created) that was begotten through the type Insanity that is brought forth from Egoism that is fed from an unspeakable and blinding Ingratitude…

The question remaining now is this.

Does science want to know all of the events that took place before the big bang before the exile of Adam and Eve from Paradise?

The answer is already known and it is very simple to understand how it was begotten provided a person believes that there is indeed a God who created it all who delivered the Holy Bible to the world in order for His creations to get to know Him! All of the events of Genesis and the Old Testament took place before the “big bang” (the exile of Adam from Paradise) were dictated to Moses by an angel!

The proof that Moses was the writer of the Pentsartefxos is overwhelming.http://creation.com/did-moses-really-write-genesis

The years from Adam till today are 7500 years, and this was revealed to father Kalinicos on a golden description when God revealed Himself to him as He is known in the icons of the Greek Orthodox Church. In essence, all life is a creation of God and there was nothing ever evolved!                                                                                                          http://www.kivotoshelp.gr/…/344-megales-efevreseis-simadia-…                                                (this web side in Greek)

According to His Revelation begotten from God, the end (the Second Coming) has started to materialize in 1992!

God bless

CHURCH PSYCHIATRY and PSYCHOLOGY -In Search of the Role of the Soul in Mental Illness-

The Heart.jpg

 

TWO ILLNESSES TWO DOCTORS

Introduction case: “A person visits a psychiatrist because he hasn’t been able to sleep in weeks. He was informed of a relationship of his wife with his employer who is very rich and very good looking. “I really hate him and if I did not need the job I would beat his face in” he says to the doctor.

Here we are witnessing a case of a psychiatric illness (loss of sleep, jealousy, hatred,) that is in need of 2 doctors. The medicine of psychiatry which can consist of a remedy of sedatives and sleeping peels are remedies for the body (mind) alone. This medical treatment is aimed to help a person rest and sleep by receiving medication for the body/mind that can help the patient do these things. To drug, however, a person to sleep “does not heal the passions of jealousy and hatred” that are merely “pushed on the side” till the right circumstances make them “take over” again. Passions are known to the Church as illnesses of the heart/soul.  [Matthew 15-19] “FOR OUT OF THE HEART PROCEED EVIL THOUGHTS MURDERS ADULTERIES FORNICATIONS THEFTS FALSE WITNESS BLASPHEMIES”

Full Psychiatric recovery must mean – to heal BODY (the mind) and SOUL (heart) both –

1 When speaking about the HEART, (soul) as meant in the Gospels we are speaking of a Person [1 Peter 3:4] “But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price” The heart is the person that represents each and every one the moment of death when the soul exits the body. This is the heart/soul upon which Lord Jesus will restore man “to body and soul” again at His Second Coming according to each person deeds. [Galatians 6:7-8] “7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

According to the teachings of the Holy Fathers of the Greek Orthodox Church the center of a person’s self-conscience is not the brain or the nervous system but it is the heart because of having a certain supernatural function. Under the correct circumstances, it becomes an area of communion with God through His Divine Grace. This is a knowledge that became known through the experience of the Holy Fathers and not through the logical power of the mind or mental theologizing. When the Orthodox Monks pray they do not look upward but downward toward their hearts where they hope to witness the Divine Glory of God and get to know Him personally and get revelation. A Mount Athos monk Saint Nicodemus (+1809) in his work “Counseling manual”, names the heart as “a natural center” that is supernatural but at the same time paranormal when the supernatural function stagnates because the heart is ceased by passions. This supernatural function of the heart sets the preconditions for perfection, the completion of man, his deification and his full integration into society in Christ.

2 The Holy Fathers teach that the Heart and the Nous (Mind) is one and the same thing. The intellect of man is genius, mind, mentality and wits and are also described to contain the logic of this world. A person, however, cannot see/know God through His intellect but through his Heart alone providing there is a therapy first because it is ill begotten. The Heart is the place inside where God testifies to His Self, it the faculty of intuiting that gives man the axioms upon which to reason. [2 Corinthians: 4:6]. “God makes His Light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God’s glory shining in the face of Christ.

The main precondition however in knowing God personally is the therapy of the heart beginning with Baptism which will eventually allow the individual to theosis and back to the presence of his creator God!  [Mathew 5:8] Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

3 The cause of mental illness (chemical unbalances) comes from passions of the heart constantly forcing the body (mind) to work unnaturally (sins). Passions are known to “live” in the heart “which is the center of man psychosomatic self” and take over the mind. They are known to come forth and reveal (manifest) their selves as sins. Vainglory Selfishness Envy Hatred Lustfulness Gluttony Stinginess Greed are only a few passions that imprison -self-will- and compel (force) the mind (body) to the unnatural act of sin.

What are Passions?  Passions are “fixed ideas or obsessions”

According to Saint John (6th century) who is the author of “The ladder of virtues”, a passion is a mischievous thought or reflection that burrows into the soul after a last longing exposure that brings about a familiar attraction that seems to become a natural part of one’s self that causes the soul to “run to it” (to the passion) willingly and not by force.

While a sin can be described as a -single fall- or a specific violation of the moral law, a passion describes -a rooted situation of evilness- it is the takeover of a soul by a moral illness. Sin becomes then the –ruler- of the soul. When this happens, the soul becomes incapable of reacting.

Examining man through the scriptures we find out that he was spiritually created to have a Christ-like- morality. In [Genesis 2:7] we read. “And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul”.

Within the -life-giving breath of life-, God installs within man -a Christ-centered morality (Law) – that we know as Conscience.  The Conscience according to the Holy Fathers is “the Mind of our minds”. The confrontation then between Sin and Conscience (the morality of Christ) becomes the reason of a prolonged psychological conflict between the body (mind) and the soul (heart) that always resolves to the illness of the weakest of the two… the mind. The prolonged unnatural presence of SIN in the heart/mind causes the mind a chemical reaction that is known by psychiatry as a psychiatric illness.

The Conscience:

According to the Holy Bible any person who has kept unspoiled their divine given CONSCIENCE (the connatural moral law) during their earthly lives, are going to be recognized by the Lord as –RIGHTEOUS- regardless of any beliefs and will be awarded Paradise (not heavenly Kingdom) at His Second Coming. [Romans 2:12] “For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law”;

The Greek Orthodox Church and Psychiatry have in their disposal different “schools” of therapy each. Psychiatry, on the one hand, has the knowledge to restore the chemical unbalance of the mind with Psychiatric medicine, and the Church on the other has the knowledge to cure the soul (heart) from SIN through the Churches Holy Sacrament where Lord Jesus is High Priest and Mediator to His Father for the Salvation of each and every one individually, enabling man to becoming a New Creation, an adopted son of God known as being Holy, New Adam, Eternal Life and being “a god by the Grace of God” All of these terms have in common the return of man to the presence of his creator God!

The vision of Divine Light                                       http://www.monachos.net/content/patristics/studies-fathers/67

For those who decide to seek the therapy of the Church (Salvation) who are begotten by mental illness, they must continue with their doctors’ therapy/instructions because there is a need for a “sound mind” if one wants a relationship with God by the participation in the life of the Church. The Church heals the passions heal the heart but it does not cure chemical unbalances which are illnesses of the body that belong to the science of psychiatry. The spiritual father of the Church that all  Christians have as aa quide, will give individual advice for the personal Salvation of each and everyone but does not know of the type medicine a person needs…. in order to go to sleep!

To Cure Man “reverend Metropolitan I. Blaxos”

The therapy of man, in essence, has to do with the cleansing of the nous (mind) and the heart (soul) of a man who is created in the image of God, the bringing back of the mind to the ancient primordial beauty and something more, his presence (union) with God. When man becomes a Temple of the Holy Spirit (Sainthood) then it can be said that a cure was accomplished.  Those who were cured are God’s Saints.

Lord Jesus is Creator God!

[Revelation 21:6]  “Lord Jesus Christ is the ALPHA and the OMEGA, the CAUSE of the CREATIONAL BEGINNING, the CAUSATION OF CREATION, (who makes for this reason) the SUPREME and UPMOST PURPOSE (OF LIFE) FOR ALL CREATIONS”.

Understanding the Orthodox Christian Faith  (the Faith of the Apostles)

God bless

ADAM and EVE

Adam and Eve.jpg

Genesis 1 “In the beginning God created the heaven and the earth”.

The revelation of His Saints that “the almighty Word of the Lawgiver God and His creational command was said ~one time for all times” applies from the beginning of creation till the end of the world is surly correct because it is begotten through Revelation (Divine Light)  that is the very base of the Greek Orthodox theology.

St. Symeon the New Theologian The vision of Divine Light

“It is me, God, Who became man for you; and behold that I have made you, as you see, and shall make you god”. http://www.monachos.net/content/patristics/studies-fathers/67

In the Garden of Eden the transformed archangel Lucifer (the snake) is free to do what he does today with all people everywhere and at all times to whisper in their hearts and in their minds like he did with Adam and Eve Adam the things that they might want to hear in order to disobey God and find their selves in the same disposition he is.  Lucifer’s whisper is made very attractive it is always covered with lies and it is based on the same principals of pride and selfishness that were the reason of his downfall his own transformation …he whispers “if you eat from the apple you will also be God like He is God”!  God does not “punish” them for eating the apple he finally sends them away because they did not show any signs of remorse…they did not repent! The first chance to repent was given when Eve cut the apple from the tree. She did not have to eat it!  The second chance was given after they had both eaten from the apple. The third time was given when they had a chance to personally talk to God. Adam threw the blame on Eve… and Eve blamed it on the snake!

God had a very special plan for them in Paradise.

God created man, the way He would have liked to be a man, if He was a man! This is why God created man to be in His Image Nous (mind), Logos and  Pneyma (spirit). The image of God in man describes all of the means by which man can know God as a PERSON. The Holy Fathers of the Greek Orthodox Church teach that “God is a person because He is known to talk to people like Moses PERSON to person!

The Likeness of God however comes from a union with Him and this is something that has to be earned by those who desire it and it was to be begotten by the type love that comes about through obedience. The obedience type of love described here is found in the New Testament in [John 14:2] “He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him”

The relationship of man with God begotten in the New Testament points out the plan intended for man  when God was creating Adam and Eve and this was an eventual  ~a Union with Him~ that was to come about through obedience!  This is why; the greatest gift for all of His creations was their free will, the freedom to choose. He created all of His angels this way (proof is the fallen archangel Lucifer/snake) and this is the way God created Adam and Eve. When creating Adam and Eve God did not “impose” this part take with Him (to become His Likeness) they were to achieve it through the type obedience in their lives that would be based on their true love emotions for Him.

Being disobedient by first eating of the forbidden able following by the refusal to repent are the events that caused the unfolding of cosmological events build within creation that were to unfold manifesting the new will of God for the Salvation of man in case of disobedience.! If God went on and made Adam “a god by the Grace of God” after he had sinned, then Adam would have had the rightful conclusion that being partaken (united) with God does not exclude disobedience!

In Paradise the ~trust and the confidence~ for God that is described by the word Faith was known by Adam and Eve by the knowing God personally. This type of Faith failed.

In the new material world however the Faith needed to know God is begotten by trust and confidence alone. Trust and confidence however does not provide Revelation as to the way to Union with God… obedience does! This type of a Faith of having Faith turned out to be superior of the faith Adam and Eve for there are millions and millions throughout the 2000 year old history of the Church who achieved Salvation a UNION WITH GOD through Baptism that returns man to His presence.

The coming of Lord Jesus and the creation of the Church was to “set up” the right circumstances for man to be able to personally know God. After Pentecost and the dissenting of the Holy Spirit  (Acts 2:1-4), the Apostles created Churches around the world using specific rules (given from above) that are known as the 85 Holy Apostolic Cannons.

Cannons of the Apostles http://www.holytrinitymission.org/books/english/cannons_apostles_rudder.htm

These Holy Apostolic Cannons that establish our Lords presence ~in His Body the Church~ as High Priest and Mediator to His Father for each and every one of us ensure man’s freedom, they were set forth to free man from his biggest tyranny that is sin, and they are aimed to set man free from his biggest tyrant who is the devil.

His Body the Church                                                                                                                                         (Α Colossians 1:18) “He is the head of his body, the Church; He is the source of the body’s life”.                                                                            http://orthodoxinfo.com/general/stjohn_church.aspx

Most of the Apostles their selves became Bishops in order to go around the world and create Churches for the Salvation of man. The word Ecclesia (Church) is found in the Holy Bible 105 times!                                                                                                                                  Apostles who became Bishops                                                      http://orthodoxwiki.org/Seventy_Apostles

During the schism that took place in the years 1054, the WILL of God was replaced with the will of man in violation of [Ephesians 4:5] which is very lucid as to a certain characteristic of the Church none negotiable  created by the Apostles.  [Ephesians 4, 5] “One Lord, One faith, One baptism”. Lord Jesus cannot be present in any Church outside the one created through  the Holy Spirit it is not possible for Him to part take with the Salvation of man in disobedience of His own commandments!

If sins are not redeemed the way specified by the Holy Spirit (Holy Canons),  life after  death will be the same as before the coming of Lord Jesus where there was no hope no  Salvation

Understanding the Orthodox Christian Faith  (the Faith of the Apostles)

Lord Jesus did not come to teach philosophically but THERAPEUTICALLY.                 http://www.johnsanidopoulos.com/2013/03/the-foundations-of-orthodox.html

God bless, please remember me in your prayers                                                                           Constantinos James Wiliams

 

A MATTER OF THE HEART!

A person…is the heart!

Person is the heart 2.jpg

To know thee, is to know Him PERSONALLY

[John 17.3]  And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

1 “To know Lord Jesus philosophically is to have a love relationship with an idea “philosophy” and not Lord Himself who appears to his Saints in His Divine Light as a PERSON”!

2 “The TRUTH begotten as the Supreme Personal Truth is a PERSON (GOD), and as a PERSON they who truly love Him they shall know Him”.

Beloved fellow Christian brothers and sisters,

The Christians of the first Christian Church became Saints, following a certain Life of Worship that was specific that was passed down by the Apostles in the beginning of Christianity. A lot of Christians today will never seek to know the true nature of Sainthood, because they think that it is something that cannot be clearly defined something unknown belonging in the past. The truth is that by discovering “Sainthood” the True nature of Holy men and women, Christians of all nations WILL ALSO DISCOVER, THE ONLY REAL PURPOSE OF LIFE ON EARTH. This is because Sainthood is not a description of being good “goodness” or “the privilege” to live in a “good place”, but it is an acknowledgment of the UNION (Part Take) of man with God! This mystical union with God been verified in the Orthodox Church through out the centuries, by the method of the Removal of Relics, that’s done for the purpose of visually establishing an actual -physical ontological transformation on remains that only takes place  if the Holy Spirit was present with in the Saints body (heart) while alive.

Holy Relics in Orthodox Church http://easternorthodoxspirituality.blogspot.com/2015/05/the-place-of-holy-relics-in-orthodox.html

The only proud claim of the Orthodox Church created by the Apostles throughout her 2000 year history is that “they have kept everything delivered by the Holy Spirit the day of Pentecost for the Salvation of man UNCHANGED”.

It is a matter of the heart

The main reason of holding Divine Liturgy from the very begging of the creation of the Church (remember the catacombs) was to perform the Mystery (Holy Sacrament) of Holy Communion. During this Mystery the “gifts” that the Christians bring which are the bread and the wine, transform mysteriously into the Blood and the Flesh of Lord Jesus. Holy Communion is described in [John 6, 54] to be the most essential precondition for Eternal life. “Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them to life on that last day”.

It is well known by those who study and know Orthodox Christianity that God has allowed many of His priests that were worthy, to see the Body (flesh) and the Blood of Lord Jesus in the Holy Chalice through out the history of the Church. There are Saints that have told us that during this Mystery (Holy Sacrament) of Holy Communion Lord Jesus was seen in the Holy chalice surrounded by Divine Light and that He is taken down entirely during the consumption of Holy Communion! Holy Communion is also described or known by the Holy Fathers  as the “Medicine of Immortality” for it is with the aid of the ~Body and Blood~ of Christ that Christians arrive slowly-slowly to the “supernatural state”, or the “likeness of God” known as Holiness or Sainthood. (Of course this happens only if someone’s daily life is accompanied with “pleasing to God” deeds). This supernatural state (Holiness) is begotten when God makes man His own Temple thus enabling man to knowing God personally a condition also known as ETERNAL LIFE.  [John 17.3]  “And this is LIFE ETERNAL that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent”. So to “know thee the only True God Jesus Christ whom thou hast sent” means to know Him Personally and not philosophically as Christians know Him by the reading of the Holy Bible alone. Wasn’t this the whole purpose of His incarnation and Sacrifice to enable men and women BACK to His Presence? Isn’t this Salvation?

The Orthodox Church teaches that the words ~Eternal Life~ does not describe a place, but a way of being, it a description of a union with God an ontological condition never seen on earth or heaven before a description of a new creation!

[Colossians 3 10] “And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him”:

It is  a description of a part take (part man -part god) that is known to the Church as being Holy, New Adam, the overcoming of mortality, Salvation and being a god by the Grace of God!

[Corinthians 6:19]  “Don’t you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God”?

 The reading of the Word of God and the practice of Christian life alone can cure the mind of man up to a certain extent (better behaviour), however it cannot provide the necessary purity needed for the ill begotten heart that is of a heavenly nature and in need of a heavenly therapy.

(Matthew 15:19) “For from his heart come the evil ideas which lead him to kill, commit adultery, and do other immoral things; to rob, lie, and slander and others.”

The Holy Fathers teach that the heart, which is the centre of the soul (and our psychosomatic self)  reflects the condition of the eternal self (the person) the one that leaves the body at the moment of death. [1 Peter 3:4 “But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price”

The ill begotten heart needs healing because it is through the heart that man can only sanctify God. [1 Peter 3:15] “But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear: This is why the first precondition to SEE God (to know Him personally) is the purification of our hearts.

[Matthew 5-8] “BLESSED ARE THE PURE IN HEART- FOR THEY SHALL SEE GOD”.

The purification then of the heart will then enable man to the presence of God in the heart! [2 Corinthians: 4:6] “God makes His Light shine in our hearts, to bring us the knowledge of God’s glory shining in the face of Christ”. In other words if our hearts are not purified through the Holy Sacraments of the Church with the type therapy prescribed by the Holy Spirit 2000 years ago where Lord Jesus is present as High Priest [Hebrews 5:5] and Mediator to His Father, God will not be able ~to shine His Light in our Hearts~ in order to bring us the knowledge of His Glory (His presence) not now, not for all times to come!

This is the reason why the Orthodox monks pray concentrating their mind not upward, but inward and downward toward their Hearts where they hope to witness to the Glory of God’s kingdom! (Luke 17:21) No one will say, “Look here it is”! Or, “There it is!” because the Kingdom of God is within you”.

The Holy Bible was written and delivered to humanity as an Ecclesiastic book and not a philosophical one. The most importance role of the Holy Bible besides being a true reference of the life and the deeds of our Lord it comes to teach each and every one the divine morality needed to be king along with Lord Jesus in His Heavenly kingdom. [Luke 22:29-30]  29 And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me; 30 That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

Taking a very small example from His parable of the Good Samaritan we need to acquire his type gracious and philanthropist morality and make it our own from this her life! The Good Samaritan who is a stranger to this person in need does not only show mercy but also shows compassion.

[Luke 10:36-37] “Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

The divine morality found in all of the books of the Old and New Testament applied in all aspects of our lives, will attract the Grace of God and give Him the opportunity through His Holy Sacraments as High priest to REMAKE each and every one according to their personal obedience and deeds to a god man by His Grace a condition described as Salvation and Eternal Life.

The vision of Divine Light                             http://www.monachos.net/content/patristics/studies-fathers/67