Θεός Ύλη Χώρος Χρόνος

Creator.jpg

1 Η Φυσιολογική σειρά εμφάνισης της-Ύλης- Χώρου- Χρόνου- προβάλλει Θεό Δημιουργό
2 Το big bang αποδεικνύει παρουσία Θεού
3 Η φιλοσοφία του big bang διεστραυλωνει την απλή λογική και γεννά την αθεΐα.
4 Η Ύλη ο Χώρος και ο Χρόνος είναι δωρεά από Τον Θεό δοκιμασίας.
5 Ο Χρόνος είναι ενσωματωμένος μέσα στην μετά της πτώσεως Δημιουργία
6 Το τέλος του κόσμου είναι 7500 από Αδάμ
7 Η Κριση (ανταποδωση) κατά την Δευτέρα Παρουσία

 1 Η Φυσιολογική σειρά εμφάνισης της-Ύλης- Χώρου- Χρόνου-

Ο τρόπος δια του οποίου ήρθε εις ύπαρξη το υλικό μας σύμπαν, (ως φυσιολογικο συνεπακολουθο συμπαντικων γεγονονων που ακολουθησαν της ανυπακοης των πρωτοπλαστων) υποδεικνύει πέραν αμφιβολίας για κάθε λογικό άνθρωπο παρουσία, Θεού και Δημιουργού. Αυτό θα μας το διδάξει η φυσιολογική σειρά δια της οποίας αποδεικνύεται (δια της λογικής) ότι εμφανίστηκαν η Ύλη ο Χώρος και ο Χρόνος.

Η υπόσταση του Χώρου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην απουσία της Ύλης η όποια και τον γεννά. Πρώτη δηλαδή εμφανίζετε η Ύλη ώστε να πάρει υπόσταση ο Χωρος ο οποιος ερχεται  Δεύτερος στην σειρά. Η εμφάνιση της Ύλης (από το αχανές κενό) είναι το ενα γεγονός το οποίο πρέπει να υποδεικνύει Δημιουργό/Δημιουργια για τον οποιονδήποτε απλα σκεφτομενο ανθρωπο. Η παρουσία του Χρόνου ( η δυνατότητα μέτρησης του) γίνετε εφικτή ΜΟΝΟ μετά την παρουσία της Ύλης μέσα στον Χώρο. Με αυτόν τον τρόπο ο Χρόνος εμφανίζεται Τρίτος στην σειρά. Στην απουσία της Ύλης και του Χώρου (η προ της δημιουργίας του Υλικού κόσμου), δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο Χρόνος.

 2 Το λεγόμενο “big bang”

Το λεγόμενο “big bang” δεν αποδεικνύει απουσία Θεού απεναντίας αποδεικνύει Παρουσία. Αυτό που προπορεύεται και έχει σημασία δεν είναι το γεγονός της “έκρηξης” αλλά η παρουσία της Ύλης δια της οποίας κατέστη δυνατή η “έκρηξη” γεγονός το οποίο υποδεικνύει Δημιουργία/Δημιουργό.

3 Η φιλοσοφία του big bang διεστραυλωνει την απλή λογική και γεννά την αθεΐα.

Το “big bang” το οποίο γεννά τον σκοταδισμό του νου δια του οποίου απουσιάζει μεσα σττην Δημιουρφια του συμπαντος κοσμου ο προσωπικός Θεός (αθεΐα), είναι και το καταλληλότερο υπόβαθρο μέσα στο οποίο θα καλλιεργηθεί δια της φαντασίας και το “φρούτο” της “εξέλιξης” δια του οποίου ο ~δυνάμει θεάνθρωπος κατά Χάρη~ επιστήμονας, διαλαλεί και διδάσκει ότι είναι απόγονος πιθήκου!

4 Η Ύλη ο Χώρος και ο Χρόνος είναι δωρεά από Τον Θεό δοκιμασίας.

Η Ύλη μέσα στον Χώρο η οποία εμφανίζετε μετά την εξορία από τον Παράδεισο (το Υλικό μας σύμπαν), είναι ο δημιουργηθείς υλίκος χωρος μακρια αποΤον Θεό όπου άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει θεάρεστα ώστε να μπορέσει να επιστρέψει δια της δικής του ελεύθερης βουλής στην Παρουσία του Θεού και Δημιουργού.

Αύτη όμως η ευκαιρία της δοκιμασίας δεν θα μπορούσε να γίνει δυνατή στην απουσία της δωρεάς του Χρόνου μέσα από τον οποίο η δοκιμασια τελειωνει. Μέσα από τη δωρεά του Χρόνου συμπεριλήφθη και η πρόνοια (εγγύηση) από Τον Θεό ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να ξανά επιστρέψει στον ουρανό. Αυτή η εγγύηση θα εκπληρωθεί για τον καθένα… δια του σωματικού θανάτου.

5 Ο Χρόνος και είναι ενσωματωμένος μέσα στην μετά της πτώσεως Δημιουργία

Είναι λογικό η επιστήμη να καταπιάνεται με τα “εκατομύρια” χρόνια δια των οποίων υπολογίζει να είναι η ηλικία του σύμπαντος κόσμου αδιαφορώντας ότι ο Χρόνος είναι Δημιούργημα Του Θεού ο οποίος και τον εξουσιάζει. Ας επισκεφθούμε τον Αδάμ την πρώτη ημέρα της εξορίας εδώ στην γη την στιγμή που κόβει ένα κορμό δένδρου για να κτίση το καλυφάκι του. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο, ας υποθέσουμε ότι το κόψιμο στον κορμό είναι ένα καθαρό κόψιμο όπως αυτό που γίνετε με το σβανά. Αυτό για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε ότι μέσα από τον κομμένο κορμό του δένδρου του υλικού κόσμου ο οποίος μόλις έχει εμφανισθεί παρατηρούνταν δακτυλιδιοι οι οποίοι και καταμαρτυρούν τα χρόνια της ηλικίας του δένδρου που μόλις έκοψε! Δεν θα μπορούσε το δέντρο εκείνο να μην είχε δακτυλίδια χρόνου για τον απλούστατο λόγο ότι το δένδρο το οποίο θα φύτρωνε από τον σπόρο του ούτε και αυτό θα είχε την δυνατότητα να έχει! Την ίδια νύκτα τα αστέρια στον απέραντο ουρανό σχηματίζουν μακρινούς γαλαξίες και ένας κομήτης ο οποίος είχε ταξιδεύσει για χιλιάδες ίσως εκατομμύρια χιλιομετρα διασχίζει από μακριά τον ολόφωτο νυκτερινό ουρανό! Ο Αδάμ διερωτάται από πόσο μακριά τάχα θα έρχεται και πόσα καιρό (χρόνια) ταξιδεύει.
Με αυτό τον τρόπο βλέπουμε πως ο Θεός κτίζει τον Χρόνο μέσα στο ορατό σύμπαν (το καινούργιο σπίτι του Αδάμ) την στιγμή της πτώσεως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ζήσει -με την λογική του μόνον- απερίσπαστος από την Παρουσία Του Θεού όπως αυτός ήθελε. Σεβόμενος την απόφαση των πρωτόπλαστων ο φιλάνθρωπος Θεός δεν τους στερεί το δικαίωμα να είναι βασιλείς της κτίσεως όπως Αυτός τους έπλασε να είναι, τους ξαναπαραχωρεί τον τίτλο σε ένα άλλο κόσμο, στην δική του όμως ορατή απουσία. Στην μετά την Δευτέρα Παρουσία Ζωή, η εμπειρία στην γη, θα αποτελεί για το κάθε κτίσμα -το άλας της ζωής- (της αιώνιας τους ζωής ) δια του οποίου θα υπενθυμουνται το τίμημα της παρακοής και της αχαριστίας.

6 Το τέλος του κόσμου είναι 7500 από Αδάμ
Ο Θεός όμως ως ελεήμονας Θεός και Πατέρας θα επιτρέψει την σκληρή αυτή δοκιμασία του Αδάμ και των απογόνων του να διαιωνίζετε για ένα χρονικό διάστημα μόνον. Η χρονολογία -από κτίσεως κόσμου- μέσα από την η οποία θα έρθει το τέλος του είναι 7500 από Αδάμ και μας το Αποκαλύπτει ο Θεόπτης Αγιότατος ηγούμενος Καλλίνικος ο οποίος την είδε σαν χρυσή επιγραφή όταν του Αποκαλύφθηκε ο Τριαδικός Θεός όπως Αυτός είναι ζωγραφισμένος στις εικόνες της Εκκλησίας.

[http://www.kivotoshelp.gr/Pages/Telos.htm#Adam]
Η -αρχή του τέλους- άρχισε να τροχοδρομείται το 1992!

 7 Η Δευτέρα Παρουσία

Όταν ο άνθρωπος θα έχει πλέον αναστηθεί, ο Τριαδικός Θεός της Ορθοδοξίας θα ανταποδώσει εις αυτόν κατά την αναλογία της προαιρέσεως που υπέδειξε κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής του εν σχέση -ως προς Τον Θεό- και -ως προς τον συνάνθρωπο-.  Τα εργα που θα εξετασθουν ~ως προς Τον Θεό~ θα ειναι η ειλικρινής συμμετοχή στην θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας και ~ως προς τον πλησιον~ θα ειναι κατά ποσο η αγαπη μας γι’ αυτον ηταν ~ως ευατο~ ! [Μάρκο 12:33] “και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδίας και εξ ολης της συνέσεως και εξ ολης της ισχύος και το αγαπαν τον πλησίον ως εαυτον περισσότερόν εστιν πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιων”.

Κατά την Δευτέρα Του Κυρίου Παρουσία,
ο καθένας θα θερίσει… ότι ακριβώς έσπειρε!

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Κωνσταντίνος James Wiliams

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s